Mikrokontrolery - Jak zacząć?

... czyli zbiór praktycznej wiedzy dot. mikrokontrolerów.

sobota, 12 marca 2011

DIY: Czasomierz na ATtiny4313 z wyświetlaczem 6 LED 1wire


Autor: Dejmos
Redakcja: Dondu


Witam wszystkich

Przyszedł czas aby wykorzystać przedstawiony przeze mnie w tym artykule wyświetlacz 6 LED 1wire w konkretnym projekcie. Oczywiście nie obyło się bez zmian w programie wyświetlacza w celu odpowiedniego wyświetlania danych (wszystko w załączniku).

Do skonstruowania tego czasomierza skłoniła mnie częsta potrzeba pomiaru odcinków czasu pomiędzy dwoma różnymi zdarzeniami, reprezentowanymi przez sygnały elektryczne a raczej zmiany tych sygnałów (zbocza napięć opadające lub narastające). Myślę, że zastosowanie urządzenia może być różne – wszędzie tam gdzie wymagany jest dość dokładny (ale nie krytyczny) pomiar odcinków czasu: bieżnia, tory wyścigowe itp. Oczywiście dla tych przykładów należało by użyć np. fotokomórek lub innych czujników.

Założenia jakie przed projektem postawiłem to:
1. Dokładność na poziomie 0,002% lub lepsza,
2. Uniwersalność:
   - duża rozpiętość napięć wyzwalających (od 2V do 20V),
   - możliwość wyboru zbocza na wejściu start i stop,
3. Ergonomiczny i łatwy w użyciu,
4. Możliwość komunikacji z PC.
SCHEMAT I PCB

Mając określone wstępne założenia przystąpiłem do pracy. Schemat oraz projekt PCB powstały dość sprawnie. Chociaż niewielki problem miałem podczas projektowana części wejściowej sygnałów START i STOP. We wstępnym projekcie sygnały wejściowe miały być podawane bezpośrednio na wejścia bramek Schmitta zabezpieczone diodami D6 i D7.

Jednak przy takim rozwiązaniu, założenie napięciowe nie zostałyby spełnione ze względu na to, że minimalny poziom napięcia dla bramki HC dla stanu „1” to około 3V, a sygnał wejściowy po przejściu przez jedną bramkę byłby zanegowany. Co do negacji sygnału to w sumie nie byłoby problemu bo rozwiązania są dwa i to bardzo proste: 1) druga bramka w szereg, 2) rozwiązanie programowe. O tyle z poziomem napięć wejściowych już był trochę większy kłopot.

Dlatego padło na najprostsze możliwe rozwiązanie, mianowicie zastosowanie tranzystora przełączającego na wejściu. Dzięki niemu miałem załatwione dwie sprawy: 1) Negację sygnałów wejściowych i 2) Czułość na poziomie 2V. W takim rozwiązaniu diody D6 i D7 już nie są potrzebne ponieważ spadek napięcia na złączu B-E tranzystora nie przekroczy wartości 0,7V ale jakoś w ferworze pracy zostały.


Duża rozdzielczość: schemat


Projekt PCB powstał pod konkretną obudowę, która już od kilku lat leżała sobie i czekała na swój czas. Uprzedzając wszystkie pytania co do wielkości płytki od razu powiem, że takie było założenie aby płytka wpasowała się idealnie w obudowę (spokojnie można ją zmniejszyć kilkukrotnie). Stwierdziłem, że przy częstotliwości rzędu kilku MHz taka wielkość płytki nie będzie miała żadnego wpływu na pracę układu.


Bottom layer - mirror

Wstępnie miał być wykorzystany procesor ATtiny2313 z rezonatorem 16MHz (jeszcze wcześniej generator kwarcowy 10MHz) ale w czasie pisania programu brakło mi trochę pamięci i żadne próby ograniczenia kodu nie dawały zadowalającego efektu, więc ostatecznie zastosowałem ATtiny4313, który ma 4kB pamięci. Rezonator także został zmieniony na 8MHz ze względu na to, że wstępne próby i pomiary były dużo dokładniejsze przy tym rezonatorze.

Taka ciekawostka związana z kondensatorami przy rezonatorze. Przy wartości 22pF czasomierz fałszował wynik o kilkanaście ms przy pomiarze czasów rzędu 100s. Gdzieś kiedyś obiło mi się o uszy, że zmieniając wartości pojemności kondensatorów można delikatnie wyregulować jego częstotliwość, i tak było w moim przypadku. Zastosowałem kondensatory o wartości 47pF (po kilku próbach z innymi wartościami) i dokładność pomiarów wzrosła do poziomu około 0,0002% co dziesięciokrotnie przekroczyło moje wstępne założenia (potwierdzenie w tabelce 1 poniżej). Już po złożeniu czasomierza i wykonaniu kilkuset pomiarów stwierdziłem, że dokładność czasomierza można jeszcze zwiększyć wprowadzając poprawkę programową.

Jak można zauważyć w tabelce 1, błąd bezwzględny wychodzi zawsze dodatni czyli czasomierz trochę śpieszy.Należy więc od pomiaru wykonanego przez czasomierz odjąć niewielką wartość wyliczoną na podstawie tabelki 1 i wzorów zamieszczonych poniżej. Gdyby czasomierz trochę spóźniał należy wartość tej poprawki dodać do pomiaru.

Jak demonstruje tabelka 2 dokładność czasomierza dzięki tej operacji zwiększyła się kilkukrotnie. W tabelkach 2 i 3 znajdują się pomiary tych samych odcinków czasu wykonane w ciągu dwóch kolejnych dni.

Możemy tu zaobserwować jak na pracę czasomierza wpływa dokładność rezonatora. Jednego dnia błąd wychodzi ujemny, kolejnego – dodatni. Wynika z tego, że osiągnąłem maksymalną dokładność jaką mogłem uzyskać w tym układzie. Na marginesie dodam, że drugiego dnia po południu ponownie wykonałem pomiary tych czasów i błąd był już dużo mniejszy (np.: pomiar 8 błąd -51us, pomiar 9 błąd -77us, pomiar 10 błąd -85us).

Zasada działania

Za pomiar czasu odpowiedzialny jest TIMER0 pracujący w trybie CTC z przerwaniem co 50us. W obsłudze przerwania zwiększany jest o 5 licznik dziesiątek mikrosekund (time_counter). Przy założonej dokładności taki interwał czasowy w zupełności wystarczy.

W obsłudze przerwania Timera1 znajduje się skanowanie klawiszy. Co 100 ms sprawdzana jest starsza część portu D. Jeżeli zostało wykryte naciśnięcie klawisza, zostaje ustawiona flaga wciśniętego klawisza oraz jego kod. W programie głównym w funkcji switch – case następuje reakcja w zależności od kodu na wciśnięty klawisz.

W obsłudze klawiszy „Zbocze START” i „Zbocze STOP” w zależności od flag „start_edge” i „stop_edge” następuje ustawienie rejestru MCUCR tak aby wejścia INT0 i INT1 odpowiednio reagowały na wybrane zbocze. Wybraną opcję wizualizują diody D1, D2, D3, D4.

Każde naciśnięcie klawisza sygnalizowane jest 10ms sygnałem dźwiękowym.

W obsłudze klawisza „Reset” na początku następuje wyłączenie przerwań od: Timera0, wejść INT0 i INT1 oraz „zerowanie” flag przerwań z tych wejść. Następnie układ komunikuje się z wyświetlaczem w celu wyświetlenia zera. Na końcu na 10ms generowany jest sygnał dźwiękowy a po nim zostaje włączone przerwanie z wejścia INT1 (wejścia START). Po tej procedurze czasomierz gotowy jest do pomiaru.
Sygnał START i STOP jak widać na schemacie przechodzi przez tranzystor Q1 i Q2, bramki Schmitt’a i podawany jest odpowiednio na wejścia INT1 i INT0 procesora.

W obsłudze przerwania INT1 (START) następuje wyzerowanie licznika czasu (time_counter) i rejestru TCNT0 następnie zostaje włączone przerwanie od Timera0, wyłączone przerwanie z wejścia INT1 (START) i włączenie z wejścia INTO (STOP). Włączony zostaje sygnał dźwiękowy, który po 10 ms zostaje wyłączony w programie głównym. Na koniec zostaje zapalona dioda D5 sygnalizująca pomiar.

W obsłudze przerwania z INT0 (STOP) następuje wyłączenie Timera0 zablokowanie przerwania z INT0 (STOP), zostaje zgaszona dioda D5 sygnalizująca pomiar. Liczona i wprowadzona jest poprawka. Wartość licznika czasu zostaje przekonwertowana na postać dziesiętną i poszczególne liczby zostają wpisane do tablicy MeasuredData[]. Zawartość tablicy zostaje wysłana do wyświetlacza, który wyświetla wynik w sekundach dbając o wstawienie w odpowiednie miejsce przecinka. Następnie generowany jest sygnał dźwiękowy zakończenia pomiaru i przesłanie wyniku przez UART.

Komunikacja z PC została zrealizowana poprzez RS232 na układzie MAX232 (kilka z nich leżało mi w szufladzie więc trzeba ich powoli wykorzystywać). Prędkość transmisji to 19200 bps ramka: 8 bitów danych, jeden bit stopu, bez bitu parzystości. Odbiór danych realizowany jest przez program HyperTerminal.

Czasomierz wzorcowałem przy pomocy czasomierza HAMEG HM 8123 co widać na zdjęciach.
Koszty szacuję na około 150 ÷ 200zł

Program

//*****************************************************************************
//***            Czasomierz                   ***
//***            by Dejmos                    ***
//***  uC - ATtiny4313  F_CPU - 8MHz  FUSES - low: 0xFF; high: 0xDF  ***
//***  Atmel Studio 6   Version: 6.1.2730 Servce Pack 2         ***
//*****************************************************************************

#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/crc16.h>

#define TIMER0_ON TIMSK |= _BV(OCIE0A)    //makra
#define TIMER0_OFF TIMSK &= ~_BV(OCIE0A)   //dla 
#define TIMER1_ON TIMSK |= _BV(OCIE1A)    //timerów
#define TIMER1_OFF TIMSK &= ~_BV(OCIE1A)   //i
#define START_ON GIMSK  |= _BV(INT1)     //wejść
#define START_OFF GIMSK &= ~_BV(INT1)    //int0
#define STOP_ON GIMSK  |= _BV(INT0)     //i
#define STOP_OFF GIMSK  &= ~_BV(INT0)    //int1

#define KEY ~PIND & 0x70       //klawiatura na porcie D (D4, D5, D6)        

#define INPUT 0x01          //nr pinu 1wire
#define PIN_1WIRE PINB        //wejście 1wire na porcie B
#define CLEAR_1WIRE DDRB |= _BV(0)  //wyjście - ściągnięcie linii 1wire do 0
#define SET_1WIRE DDRB  &= ~_BV(0)  //wejście (zwolnienie linii 1wire)
//pin w stanie wysokiej impedancji
//linia 1wire podciągana przez rezystor
#define VUART 19200UL         //prędkość transmisji
#define VUBRR F_CPU/(VUART*16)-1   //oblicz dla prędkości transmisji 19200

#define BUZER  PORTB &= ~_BV(6); \
    _delay_ms(10); \
    PORTB |= _BV(6)        //sygnał dźwiękowy

uint8_t measuring_flag = 0;      //flaga pomiaru
long long int time_counter=0;     //mierzony czas
long long int correction=0;      //poprawka programowa

int measure_counter=0;        //licznik pomiarów

uint8_t start_edge = 0;        //flaga zbocza start
uint8_t stop_edge = 0;        //flaga zbocza stop

volatile uint8_t key_flag = 0;    //flaga naciśnięcia klawisza
volatile uint8_t key_code = 0;    //kod naciśniętego klawisza

uint8_t MeasuredData[11];       //tablica konwersji pomiaru

//************************* Komunikacja UART ******************************

void USART_Transmit(unsigned char data) //wysyłanie znaku przez UART
{
 while(!(UCSRA&(1<<UDRE)));      //czekaj na pusty bufor transmisji
 UDR = data;              //wpisz dane do bufora
}

void Uart_write(char *str)       //wysyłanie ciągu znaków przez UART
{
 while(*str !='\0') {
  USART_Transmit(*str++);       //wysyłaj dopóki jest coś do wysłania
 }
}

void Uart_number(int data)       //wysyłanie liczby przez UART
{
 char buf[16], *p = buf;        //tablica znaków i wskaźnik
 ltoa(data, buf, 10);         //Zamiana liczby na znaki ASCII
 while(*p) {
  USART_Transmit(*p++);        //wysyłaj cyfry
 }
}

void Uart_result(uint8_t *measure)   //wysłanie pomiaru przez UART
{
 uint8_t i=0,z=0;           //z, i
 measure_counter++;          //zwiększ licznik pomiarów
 Uart_number(measure_counter);     //wyślij przez UART wartość licznika
 USART_Transmit(0x09);         //tab
 USART_Transmit(0x7c);         //znak "|"
 USART_Transmit(0x09);         //tab
 while(measure[i]==0) {        //część funkcji
  //odpowiedzialna za pominięcie
  i++;                //zer wiodących w części
  if(i==4) {
   break; //całkowitej pomiaru
  }
 }
 for(z=i; z<5; z++) {         //wyślij przez UART cyfry znaczące
  USART_Transmit(measure[z]+0x30);  //części całkowitej pomiaru
 }
 USART_Transmit(0x2e);         //wyślij kropkę dziesiętną
 for(z=5; z<8; z++) {         //wyślij przez UART cyfry
  USART_Transmit(measure[z]+0x30);  //milisekund
 }
 USART_Transmit(0x20);         //wyślij spację
 for(z=8; z<10; z++) {         //wyślij przez UART cyfry
  USART_Transmit(measure[z]+0x30);  //mikrosekund
 }
 USART_Transmit(0x20);         //wyślij spację
 USART_Transmit(0x73);         //wyślij literę "s"
 USART_Transmit(0x0d);         //powrót kursora
 USART_Transmit(0x0a);         //nowy wiersz
}

//********************* Komunikacja z wyświetlaczem **********************

unsigned char ResetPresence()   //detekcja obecności urządzenia
{
 uint8_t PRESENCE;        //deklaracja zmiennej PRESENCE
 CLEAR_1WIRE;           //ściągnięcie linii 1wire do 0
 _delay_us(480);         //przytrzymaj przez 480us (impuls resetu)
 SET_1WIRE;            //zwolnienie linii 1wire
 _delay_us(180);         //odczekaj część impulsu obecności
 if(!(PIN_1WIRE&INPUT)) {     //sprawdź czy urządzenie obecne
  PRESENCE=1;          //urządzenie obecne
 } else {
  PRESENCE=0;          //urządzenie nieobecne
 }
 _delay_us(300);         //odczekaj pozostałą część impulsu obecności
 return PRESENCE;         //zwróć wartość PRESENCE
}

void SendByte(uint8_t byte)    //funkcja wysyłająca bajt
{
 uint8_t i, temp;         //deklaracja zmiennych i , temp
 for(i=0; i<8; i++) {       //powtórz 8 razy (wysyłaj 8 bitów)
  temp = byte & 0x01;      //wyłuskaj najmniej znaczący bit
  CLEAR_1WIRE;          //zeruj 1wire
  if(temp) {           //jeżeli najmniej znaczący bit = 1
   _delay_us(10);        //generuj opóźnienie 10 us
   SET_1WIRE;          //zwolnij 1wire
   _delay_us(110);       //generuj opóźnienie 110 us
  } else {            //w przeciwnym wypadku
   _delay_us(110);       //generuj opóźnienie 110 us
   SET_1WIRE;          //zwolnij 1wire
   _delay_us(10);        //generuj opóźnienie 10 us
  }
  byte>>=1;           //przesuń bajt o 1 w prawo.
 }
}

void SendMeasure(uint8_t *str)  //funkcja wysyłająca tablicę danych
{
 uint8_t Present, i;       //deklaracja zmiennych Present, i
 uint8_t Err = 0;        //deklaracja zmiennej Err i przypisanie jej
                 //wartości 0
 uint8_t crc8 = 0;        //deklaracja zmiennej crc8 i przypisanie jej
                 //wartości 0
 for(i=0; i<10; i++) {      //wykonaj 10 razy
  crc8 = _crc_ibutton_update(crc8, str[i]); //oblicz crc z pierwszych
                        //10 bajtów
 }
 str[10]=crc8;          //wpisz wartość crc jako ostatni bajt
                 //do wysłania
 TIMER1_OFF;           //na czas przesyłania wyłącz skanowanie
                 //klawiatury
 Present = ResetPresence();   //resetuj linię 1wire
 if(Present) {          //sprawdź czy wyświetlacz się zgłosił
  Present=0;          //wyzeruj flagę zgłoszenia
  for(i=0; i<11; i++) {     //wykonaj 11 razy
   SendByte(str[i]);      //wyślij dane
  }
 }
 TIMER1_ON;           //włącz skanowanie klawiatury
 do {              //wykonuj i sprawdzaj flagę Err
  _delay_us(350);        //czekaj 350 us
  if(!(PIN_1WIRE&INPUT)) {   //sprawdź stan linii 1wire
   //jeżeli zero na linii -błąd danych crc- ponowne wysłanie
   Err = 1;          //ustaw flagę Err
   _delay_ms(3);        //odczekaj 3 ms
   TIMER1_OFF;         //na czas przesyłania wyłącz skanowanie
                 //klawiatury
   Present = ResetPresence(); //resetuj linię 1wire
   if(Present) {        //sprawdź czy wyświetlacz się zgłosił
    Present=0;        //wyzeruj flagę zgłoszenia
    for(i=0; i<11; i++) {   //wykonaj 11 razy
     SendByte(str[i]);    //wyślij dane
    }
   }
   TIMER1_ON;         //włącz skanowanie klawiatury
  } else {           //jeżeli linia wolna
   Err = 0;          //zeruj flagę Err
   _delay_ms(3);        //odczekaj 3 ms
  }
 } while(Err);          //wykonuj dopóki flaga Err jest ustawiona
}

void Conversion(long long int data)   //funkcja konwertująca liczbę
{
 MeasuredData[0]=(data/1000000000)%10; //na postać
 MeasuredData[1]=(data/100000000)%10;  //dziesiętną
 MeasuredData[2]=(data/10000000)%10;  //i wpisująca jej
 MeasuredData[3]=(data/1000000)%10;   //wartość
 MeasuredData[4]=(data/100000)%10;   //do
 MeasuredData[5]=(data/10000)%10;    //odpowiednich
 MeasuredData[6]=(data/1000)%10;    //komórek
 MeasuredData[7]=(data/100)%10;     //w
 MeasuredData[8]=(data/10)%10;     //tablicy
 MeasuredData[9]=data%10;        //MeasuredData
}

//************************* Przerwania ************************************

ISR(TIMER1_COMPA_vect, ISR_NOBLOCK)//przerwanie z timera1
{
 if(KEY) {           //jeżeli został naciśnięty klawisz
  key_flag=1;         //ustaw flagę naciśniętego klawisza
  key_code=KEY;        //zapamiętaj kod klawisza
 }
}

ISR(TIMER0_COMPA_vect)      //obsługa przerwania timera0
{
 time_counter+=5;        //licznik zwiększany o 5 co 50 us
}                //teoretyczna rozdzielczość czasomierz - 50us

ISR(INT1_vect)          //obsługa przerwania z INT1 (START)
{
 time_counter=0;        //wyzeruj licznik czasu
 TCNT0=0;            //wyzweruj rejest timera
 TIMER0_ON;           //włącz pomiar
 START_OFF;           //wyłącz przerwanie z INT1 (zablokuj 
                 //wejście start)
 EIFR |= _BV(INTF1);      //wyzeruj flagę przerwania z INT0
 STOP_ON;            //odblokuj przerwanie z INT0 (odblokuj
                 //wejście stop)
 measuring_flag = 1;      //ustaw flagę pomiaru
 PORTB &= ~_BV(6);       //włącz buzer
 PORTB &= ~_BV(1);       //zapal diodę GATE
}

ISR(INT0_vect)             //obsługa przerwania z INT0 (STOP)
{
 TIMER0_OFF;             //wyłącz timer0
 STOP_OFF;              //zablokuj przerwanie z INT0
 EIFR |= _BV(INTF0);         //wyzeruj flagę przerwania z INT0
 PORTB |= _BV(1);           //zgaś diodę GATE
 measuring_flag = 0;         //wyzeruj flagę pomiar
 correction=0;            //wyzeruj poprawkę programową
 correction=time_counter/500000;   //oblicz wartość poprawki
 time_counter=time_counter-correction;//wprowadź poprawkę
 Conversion(time_counter);      //konwertuj zmierzony czas
 SendMeasure(MeasuredData);      //wyświetl zmierzony czas
 BUZER;                //sygnał dźwiękowy zakończonego pomiaru
 Uart_result(MeasuredData);      //wyślij zmierzony czas przez UART
}

//************************* Funkcje inicjujące ****************************

void USART_Init(unsigned int baud) //Konfiguracja UART
{
 UBRRH = (unsigned char)(baud>>8); //ustawianie prędkości
 UBRRL = (unsigned char)baud;   //transmisji na 19200
 UCSRC |= _BV(UCSZ0) | _BV(UCSZ1); //8 n 1
 UCSRB |= _BV(TXEN);        //włącz nadajnik
}

void TIMER0_Init()         //Konfiguracja TIMER0
{
 //(odpowiedzialny za pomiar czasu)
 TCCR0A |= _BV(WGM01);       //tryb CTC
 TCCR0B |= _BV(CS01);       //prescaler 8
 OCR0A = 49;            //przerwanie co 50us
}

void TIMER1_Init()         //Konfiguracja TIMER1
{
 //(odpowiedzialny za przyciski)
 TCCR1B |= _BV(WGM12)|_BV(CS12)|_BV(CS10); //tryb CTC prescaler 1024
 OCR1A = 780;               //przerwanie co 100 ms
}

void INPUTS_config()        //początkowa konfiguracja czasomierza
{
 PORTB |= _BV(3);         //zapal diodę D2 zgaś D1
 MCUCR |= _BV(ISC11) | _BV(ISC10); //ustaw przerwanie z int1 na zbocze narastające
 start_edge=0;           //zeruj flagę start_edge
 PORTB &= ~_BV(2);         //zapal diodę D3 zgaś D4
 MCUCR |= _BV(ISC01);       //ustaw przerwanie z int0
 MCUCR &= ~_BV(ISC00);       //na zbocze opadające
 stop_edge=1;           //ustaw flagę stop_edge
 START_ON;             //włącz przerwanie z INT1 (START)
}

//************************** Program główny ********************************

int main(void)           //main
{
 DDRB=0xfe;                //PB0 wejście pozostałe wyjścia
 DDRD=0x02;                //PD1 wyjście pozostałe wejścia
 PORTB=0xfe;               //port B = 11111110
 PORTD=0xfd;               //port D = 11111101
 USART_Init(VUBRR);            //inicjacja UART
 _delay_ms(5);              //opóźnienie
 USART_Transmit(0x09);          //tab
 USART_Transmit(0x09);          //tab
 Uart_write("***Czasomierz cyfrowy***"); //wyślij napis
 USART_Transmit(0x0d);          //powrót kursora
 USART_Transmit(0x0a);          //nowy wiersz
 USART_Transmit(0x0d);          //powrót kursora
 USART_Transmit(0x0a);          //nowy wiersz
 USART_Transmit(0x0d);          //powrót kursora
 USART_Transmit(0x0a);          //nowy wiersz
 Uart_write("Lp.");            //wyślij napis
 USART_Transmit(0x09);          //tab
 USART_Transmit(0x7c);          //znak "|"
 USART_Transmit(0x09);          //tab
 Uart_write("Pomiar");          //wyślij napis "Pomiar"
 USART_Transmit(0x0d);          //powrót kursora
 USART_Transmit(0x0a);          //nowy wiersz
 Uart_write("--------|-------------------------"); //linia pozioma tabelki
 USART_Transmit(0x0d);          //powrót kursora
 USART_Transmit(0x0a);          //nowy wiersz
 TIMER0_Init();              //inicjacja TIMER0
 TIMER1_Init();              //inicjacja TIMER1
 TIMER1_ON;                //włącz skanowanie klawiatury (timer1)
 sei();                  //odblokuj przerwania
 MeasuredData[0]=20;           //zero do wyświetlenia na wyświetlaczu
 SendMeasure(MeasuredData);        //wyświetl zero
 BUZER;                  //sygnał dźwiękowy
 INPUTS_config();             //początkowa konfiguracja czasomierza

 while(1) {                //pętla nieskończona
  if(measuring_flag && time_counter >= 1000){//wyłącz buzer po 10ms od startu
                      //przy mierzonym czasie mniejszym
                      //od 10ms wyłączenie buzera
   PORTB |= _BV(6);           //następuje po impulsie STOP wtedy 
                      //sygnał dźwiękowy
  }                   //start i stop tworzą jeden dłuższy 
                      //sygnał = 10ms+czas pomiaru.
  if(key_flag) {             //jeżeli naciśnięto klawisz
   key_flag=0;             //zeruj flagę naciśniętego klawisza
   switch(key_code) {          //wykonaj zależnie od kodu klawisza
   case 0x10:              //wybór zbocza start
    if(start_edge==0) {        //jeżeli flaga start_edge==0
     PORTB &= ~_BV(3);        //zapal diodę D1 zgaś D2
     MCUCR |= _BV(ISC11);       //ustaw przerwanie z int1
     MCUCR &= ~_BV(ISC10);      //na zbocze opadające
     start_edge=1;          //ustaw flagę start_edge
    } else {              //jeżeli flaga start_edge==1
     PORTB |= _BV(3);         //zapal diodę D2 zgaś D1
     MCUCR |= _BV(ISC11) | _BV(ISC10);//ustaw przerwanie z int1
     start_edge=0;          //na zbocze narastające
    }                 //zeruj flagę start_edge
    BUZER;               //sygnał dźwiękowy
    while((KEY)==0x10);        //czekaj na puszczenie klawisza
    break;               //przerwij pętlę

   case 0x20:              //wybór zbocza stop
    if(stop_edge==0) {         //jeżeli flaga stop_edge==0
     PORTB &= ~_BV(2);        //zapal diodę D3 zgaś D4
     MCUCR |= _BV(ISC01);       //ustaw przerwanie z int0
     MCUCR &= ~_BV(ISC00);      //na zbocze opadające
     stop_edge=1;           //ustaw flagę stop_edge
    } else {              //jeżeli flaga stop_edge==1
     PORTB |= _BV(2);         //zapal diodę D4 zgaś D3
     MCUCR |= _BV(ISC01) | _BV(ISC00);//ustaw przerwanie z int0
     stop_edge=0;           //na zbocze narastające
    }                 //zeruj flagę stop_edge
    BUZER;               //sygnał dźwiękowy
    while((KEY)==0x20);        //czekaj na puszczenie klawisza
    break;               //przerwij pętlę

   case 0x40:              //reset
    TIMER0_OFF;            //wyłącz licznik czasu (timer0)
    START_OFF;             //wyłącz przerwania z
    STOP_OFF;             //wejść start i stop
    EIFR |= _BV(INTF1);        //zeruj flagę INTF1
    EIFR |= _BV(INTF0);        //zeruj flagę INTF0
    PORTB |= _BV(1);          //zgaś diodę GATE
    MeasuredData[0]=20;        //zero do wyświetlenia na wyświetlaczu
    SendMeasure(MeasuredData);     //wyświetl zero
    BUZER;               //sygnał dźwiękowy
    START_ON;             //włącz przerwanie z wejścia START
    while((KEY)==0x40);        //czekaj na puszczenie klawisza
    break;               //przerwij pętlę
   }
   key_code=0;             //zeruj kod klawisza;
  }
 }
}

Do pobrania: Czasomierz_kod_c.c (kopia)

 

Program procesora wyświetlacza.

//*****************************************************************************
//***                                    ***
//***          6-cyfrowy wyświetlacz LED 1wire          ***
//***                 by Dejmos               ***
//***  uC - ATtiny2313  F_CPU-8MHz FUSES - low: 0xFF;  high: 0xDF   ***
//***  Eclipse SDK    Version: 3.7.1                  ***
//***  AVR Eclipse Plugin  Version: 2.4.0.201203041437          ***
//***                                    ***
//*****************************************************************************
#include <avr\io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <util/crc16.h>

#define LED_1 6          //definicja
#define LED_2 5          //makr
#define LED_3 4          //dla
#define LED_4 3          //wyświetlaczy
#define LED_5 1          //LED
#define LED_6 0          //--
#define INPUT 0x04         //nr pinu 1wire
#define PIN_1WIRE PIND        //wejście 1wire na porcie D
#define CLEAR_1WIRE DDRD |= _BV(2)     //wyjście - ściągnięcie lini 1wire do 0
#define SET_1WIRE DDRD &= ~_BV(2)     //wejście (zwolnienie lini 1wire)
//pin w stanie wysokiej impedancji
//linia 1wire podciągana przez rezystor
uint8_t dane[6];         //tablica danych do wyświetlenia
uint8_t temp[12];         //tablica odebranych danych
volatile uint8_t flaga_good = 0;

uint8_t z=0;          //deklaracja zmiennej globalnej z

uint8_t Digits[] = {0xed,0x44,0x79,0x75,0xd4,0xb5,0xbd,0x64,0xfd,0xf5,0xef,0x46,0x7b,0x77,0xd6,0xb7,0xbf,0x66,0xff,0xf7,0x00};
//w. wyswietlana:   0  1  2 3  4  5  6 7  8  9  0. 1.  2.  3. 4.  5.  6.  7. 8.  9. wygas
//kod wysw:      0  1  2 3 4  5  6 7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

void DisplayDigit(uint8_t digit) //wyświetlanie cyfr na wyświetlaczu
{
 PORTB = Digits[digit];  //ustaw wyjścia poru B w zależności od tablicy Digits
}

void Display(uint8_t *str) //obsługa wyświetlaczy
{
 PORTD = 0x00;       //wygaś wszystkie
 PORTB = 0x00;       //wyświetlacze
 switch(z) {        //funkcja multipleksująca wyswietlacze
 case 0:          //dla z = 0
  if(str[z]!=20) {
   PORTD |= _BV(LED_1); //zapal pierwszy wyświetlacz jeżeli nie jest
              //zerem wiodącym
  }
  DisplayDigit(str[z]);  //wywołaj funkcję wyświetlającą cyfrę na wyświetl.
  z++;          //zwiększ z
  break;         //przerwij

 case 1:          //dla z = 1
  if(str[z]!=20) {
   PORTD |= _BV(LED_2); //zapal drugi wyświetlacz jeżeli nie jest
              //zerem wiodącym
  }
  DisplayDigit(str[z]);  //wywołaj funkcję wyświetlającą cyfrę na wyświetl.
  z++;          //zwiększ z
  break;         //przerwij

 case 2:          //dla z = 2
  if(str[z]!=20) {
   PORTD |= _BV(LED_3); //zapal trzeci wyświetlacz jeżeli nie jest
              //zerem wiodącym
  }
  DisplayDigit(str[z]);  //wywołaj funkcję wyświetlającą cyfrę na wyświetl.
  z++;          //zwiększ z
  break;         //przerwij

 case 3:          //dla z = 3
  if(str[z]!=20) {
   PORTD |= _BV(LED_4); //zapal czwarty wyświetlacz jeżeli nie jest
              //zerem wiodącym
  }
  DisplayDigit(str[z]);  //wywołaj funkcję wyświetlającą cyfrę na wyświetl.
  z++;          //zwiększ z
  break;         //przerwij

 case 4:          //dla z = 4
  if(str[z]!=20) {
   PORTD |= _BV(LED_5); //zapal piąty wyświetlacz jeżeli nie jest
              //zerem wiodącym
  }
  DisplayDigit(str[z]);  //wywołaj funkcję wyświetlającą cyfrę na wyświetl.
  z++;          //zwiększ z
  break;         //przerwij

 case 5:          //dla z = 5
  PORTD |= _BV(LED_6);  //zapal szósty wyświetlacz
  DisplayDigit(str[z]);  //wywołaj funkcję wyświetlającą cyfrę na wyświetl.
  z=0;          //z = 0
  break;         //przerwij
 }
}

unsigned char ReadBit()    //funkcja odbierająca bit
{
 uint8_t bit=0;       //deklaracja zmiennej bit
 _delay_us(35);       //opóźnienie
 if(PIN_1WIRE&INPUT) {
  bit=1;          //jeżeli jeden na lini 1wire
 } else {
  bit=0;          //jeżeli zero
 }
 _delay_us(85);       //opóźnienie - pozostały czas trwania bitu
 return bit;
}

unsigned char ReceiveByte()  //funkcja odbierająca 1 bajt
{
 uint8_t RecData=0;     //początkowa wartoć odbieranego bajtu
 uint8_t i;         //deklaracja zmiennej i
 for(i=0; i<8; i++) {    //wykonaj 8 razy (odbieraj bit po bicie)
  if(ReadBit()) {
   RecData |= 0x01<<i;   //jeżeli ReadBit==1 ustaw 1
  }
 }              //w miejsce i-tego bitu w odbieranym bajcie
 return RecData;       //zwróć odebrany bajt
}

void ReceiveData()      //funkcja odpowiedzialna za odbiór danych
{
 uint8_t i,n, crc8=0;    //deklaracja zmiennych: i, crc8
 _delay_us(480);       //odczekaj aż minie impuls zerujący
 CLEAR_1WIRE;        //ściągnięcie lini 1wire do 0
 _delay_us(480);       //przytrzymaj przez 480us (impuls obecności)
 SET_1WIRE;         //zwolnienie lini 1wire
 for(i=0; i<11; i++) {    //odbierz 7 bajtów
  temp[i] = ReceiveByte(); //odbierz bajt
 }
 for(i=0; i<10; i++) {    //wykonaj 6 razy
  crc8 = _crc_ibutton_update(crc8, temp[i]); //oblicz crc z pierwszych
                        //9 bajtow
 }
 if(temp[10]==crc8) {    //porównaj crc odebrane z obliczonym
  //jeżeli crc zgodne
  if(temp[0]!=20) {     //i
   //jeżeli
   i=0;          //temp[0] różne od kodu 20
   while(temp[i]==0) {   //szukaj
    //pierwszej
    i++;         //znaczącej cyfry
    if(i==4) {
     break;       //do wyswietlenia
    }
   }
   for(n=0; n<6; n++) { //przepisz
    //wynik
    dane[n]=temp[i];   //pomiaru do
    i++;         //tablicy dane
   }
   dane[10-i]=dane[10-i]+10;//wstaw przecinek w odpowiednie miejsce
  } else {         //jeżeli temp[0] = 20
   //oznacza to
   dane[5]=0;        //że wyświetlacz
   for(n=0; n<5; n++) {    //ma wyświetlić
    //zero
    dane[n]=20;      //na
   }            //ostatnim
  }             //wyśietlaczu
 } else {          //jeżeli crc niezgodne
  CLEAR_1WIRE;       //ściągnij linię 1wire do 0
  _delay_us(480);      //i przytrzymaj przez 480us
  SET_1WIRE;        //zwolnij linię
 }
}

ISR(INT0_vect,
  ISR_NOBLOCK)       //obsługa przerwania z INT0 bez blokowanie
               //innych przerwań
{
 GIMSK &= ~_BV(INT0);    //zablokuj przerwanie z INT0
 ReceiveData();       //odbierz dane
 EIFR |= _BV(INTF0);     //"wyzeruj" flagę przerwania z int0
 GIMSK |= _BV(INT0);     //odblokuj przerwanie z INT0
}

ISR(TIMER0_COMPA_vect)
{
 Display(dane);       //wyświetlaj
}

int main(void)        //main
{
 GIMSK |= _BV(INT0);     //włącz przerwanie z INT0
 MCUCR=0x02;         //przerwanie z INT0 wyzwalane zboczem opadającym
 TIMSK |= _BV(OCIE0A);    //włącz timer0
 TCCR0A |= _BV(WGM01);    //tryb CTC
 TCCR0B |= _BV(CS02) | _BV(CS00); //prescaler 1024
 OCR0A = 20;         //wartość przy której TCNT0 ma być
               //czyszczony( 180Hz )
 DDRB=0xff;         //port B - wyjscia
 PORTB=0x00;         //port B = 00000000
 DDRD=0xfb;         //PD2 - wejscie pozostałe wyjscia
 PORTD=0x00;         //port D = 00000000
 sei();           //odblokuj przerwania
 while(1);          //petla nieskończona
}

Do pobrania: Wyswietlacz_do_czasomierza_kod_c.c (kopia)


SPECYFIKACJA
Do pobrania

Do pobrania pełna dokumentacja wraz z plikami programu i PCB: Dokumentacja_czasomierz.rar (kopia)


Errata

1)      Zwiększyłem pady pod transformator. Pozwoli to na zastosowanie innego transformatora niż podany w specyfikacji ze względu na to, że ten trochę się nie mieścił do obudowy i musiałem go delikatnie przesunąć na płytce.
2)      Film przedstawia czasomierz jeszcze z wersją programu gdzie przerwanie od Timera0 wykonywało się co 40us.
3)      Wprowadzona została programowa poprawka mierzonego czasu (na zdjęciach i filmiku jeszcze tego nie ma w plikach hex i kodzie już jest).

Zapraszam do komentowania.
Pozdrawiam Dejmos.


Zdjęcia
Pomiar 1Pomiar 2
Pomiar 3

Oceń artykuł.
Wasze opinie są dla nas ważne, gdyż pozwalają dopracować poszczególne artykuły.
Pozdrawiamy, Autorzy
Ten artykuł oceniam na:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Działy
Działy dodatkowe
Inne
O blogu
Dzisiaj
--> za darmo!!! <--
1. USBasp
2. microBOARD M8


Napisz artykuł
--> i wygraj nagrodę. <--


Co nowego na blogu?
Śledź naszego Facebook-aCo nowego na blogu?
Śledź nas na Google+

/* 20140911 Wyłączona prawa kolumna */
 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • :
 • 00

  minut

 • :
 • 00

  sekund

Nie czekaj do ostatniego dnia!
Jakość opisu projektu także jest istotna (pkt 9.2 regulaminu).

Sponsorzy:

Zapamiętaj ten artykuł w moim prywatnym spisie treści.