Mikrokontrolery - Jak zacząć?

... czyli zbiór praktycznej wiedzy dot. mikrokontrolerów.

Praca dla Ciebie


Ponieważ od czasu do czasu pojawiają się oferty pracy dla elektroników, postanowiłem udostępnić tę stronę, na tego typu oferty. O każdej zamieszczonej nowej ofercie informować będę przez Facebook - wystarczy, że polubisz blog :-)

Przeczytaj także: Dlaczego nie należy pracować za darmo?

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie* o pracy 
lub zleceniu wykonania konkretnego urządzenia, 
możesz zrobić to ZA DARMO - formularz kontaktowy
*Zastrzegam sobie prawo do zamieszczania tylko poważnych ofert


Do zamieszczenia ogłoszenia można także skorzystać z serwisu:


a Twoje ogłoszenie znajdzie się także poniżej:


Dwie oferty dodane 7 sierpnia 2013
Robotyk / Programista C++ 

Ośrodek OSM poszukuje pracowników na stanowisko robotyk/programista. Poszukujemy osoby aktywnej, energicznej, bardzo samodzielnej ale jednocześnie zdolnej do współpracy w zespole w ramach realizowanych projektów badawczo-rozwojowych.

Zadania:
 • Do podstawowych zadań takiej osoby będzie należeć:
 • Tworzenie materiałów projektowych takich jak specyfikacja wymagań, testy oraz dokumentacja – projekty europejskie i krajowe
 • Udział w zdobywaniu i realizacji projektów badawczych (FP7/FP8, EDA,  NCBiR)
 • Projektowanie, programowanie systemów robotycznych
 • Proponowanie rozwiązań informatycznych i softwarowych
 • Uruchamianie, testowanie układów i systemów
 • Tworzenie dokumentacji technicznej wykonywanych projektów


Oferujemy:
 • Pracę w środowisku profesjonalistów
 • Sposobność sprawdzenia się w ciekawych i trudnych projektach
 • Dostęp do nowoczesnych technologii
 • Pracę w nowoczesnej firmie o stabilnej pozycji na rynku
 • Samodzielność działania
 • Dynamiczny rozwój
 • Atrakcyjne warunki pracy
 • Po okresie próbnym zatrudnienie na czas nieokreślony
 • Możliwość publikowania, patentowania  i rozwoju naukowego (dodatkowo płatna)


Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne 
 • Dobra komunikatywność
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań
 • Inicjatywa w wykonywaniu zadań (samo-motywacja)
 • Umiejętność programowania C, C++. 
 • Znajomość systemu Linux w tym :
 • Umiejętność budowy jądra na system dedykowany
 • Programowanie w  przestrzeni  jądra
 • Programowanie w przestrzeni użytkownika 
 • Znajomość zagadnień programowania w czasie rzeczywistym 
 • Dobra znajomość zagadnień w programowaniu:
 • Autonomia ruchu (globalne i lokalne planowanie ścieżki) 
 • Przetwarzanie obrazów
 • Fizyka ruchu 
 • Rozpoznawanie i klasyfikacja wzorców 
 • Biegła znajomość języka angielskiego (techniczny, komunikacja w mowie i piśmie).


Mile widziane będą:
 • Znajomość faz procesu rozwoju oprogramowania
 • Znajomość bibliotek grafiki 2D i 3D.
 • Znajomość Frameworku GStreamer
 • Znajomość zagadnień sieciowych
 • Znajomość systemu ROS
 • Znajomość zagadnień programowania w czasie rzeczywistym

Osoby zainteresowane ofertą, spełniające większość z powyższych wymagań, prosimy o przesyłanie CV oraz listów motywacyjnych do dnia 30.08.2013 na adres e-mailowy: rczupryniak@piap.pl lub pocztą do siedziby Instytutu:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

z dopiskiem: „Robotyk / Programista C++”

www.piap.plKOMUNIKAT NR 88/2013
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 01 lipca 2013 r.

Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH w Krakowie ogłasza konkurs otwarty na dwa stanowiska:

Asystenta naukowego w KATEDRZE ELEKTRONIKI 
zatrudnienie na czas określony 01.10.2013 r. – 31.12.2015 r.

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy.

Wymagania:
 • ukończone studia magisterskie na kierunkach Informatyka, Telekomunikacja, Inżynieria Akustyczna, 
 • Elektronika lub innych zbliżonych,
 • umiejętność programowania w językach C#, .NET, C++,
 • zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • po przyjęciu do pracy wymagane będzie przejście procedury poświadczenia bezpieczeństwa,
 • wzorowa postawa etyczna (www.agh.edu.pl- DOKUMENTY- „Kodeks Etyczny AGH”).


Preferowane będą osoby z:
 • doświadczeniem na stanowisku programisty,
 • znajomością inżynierii oprogramowania,
 • wiedzą na temat technologii mowy i przetwarzania języka naturalnego,
 • znajomością sprzętu telefonii przewodowej i bezprzewodowej.


Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:
 • posiada kwalifikacje określone w Ustawie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • korzysta w pełni z praw publicznych.


Przystępując do konkursu należy dostarczyć:
 1. podanie,
 2. CV,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych, specjalność informatyka, telekomunikacja, elektronika, 
 5. inżynieria akustyczna z wynikiem bardzo dobrym, 
 6. dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 7. zaświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu, o prowadzeniu działalności lub współdziałalności 
 8. gospodarczej.

Na zgłoszeniu należy dopisać: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).”

Dokumenty należy składać w: 
Sekretariacie Katedry Elektroniki Wydziału Informatyki, Elektroniki
i Telekomunikacji AGH (30-055 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. C-3, IV p., pok. 416)

w terminie do dnia: 02 września 2013 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do: 26 września 2013 roku

www.iet.agh.edu.plOceń artykuł.
Wasze opinie są dla nas ważne, gdyż pozwalają dopracować poszczególne artykuły.
Pozdrawiamy, Autorzy
Ten artykuł oceniam na:

Działy
Działy dodatkowe
Inne
O blogu
Dzisiaj
--> za darmo!!! <--
1. USBasp
2. microBOARD M8


Napisz artykuł
--> i wygraj nagrodę. <--


Co nowego na blogu?
Śledź naszego Facebook-aCo nowego na blogu?
Śledź nas na Google+

/* 20140911 Wyłączona prawa kolumna */
 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • :
 • 00

  minut

 • :
 • 00

  sekund

Nie czekaj do ostatniego dnia!
Jakość opisu projektu także jest istotna (pkt 9.2 regulaminu).

Sponsorzy:

Zapamiętaj ten artykuł w moim prywatnym spisie treści.