Mikrokontrolery - Jak zacząć?

... czyli zbiór praktycznej wiedzy dot. mikrokontrolerów.

niedziela, 20 marca 2011

DIY: Timer silników rakietowych


Autor: Templarious
Redakcja: Dondu

Modelarstwo rakietowe to piękny sport uprawiany przez nielicznych. Jego piękno tkwi w modelach rakiet oraz wielu silników rakietowych które tworzą amatorzy tego sportu. Elektroniczne moduły zapalające silniki są nieodzownym elementem stanowiącym bezpieczeństwo tego sportu.

Moja propozycja timera (spark ignition system) do silników rakietowych jest wspaniałym rozwiązaniem niosącym ze sobą frajde z odpalania silnika bez lontu - a cyfrowo, a przy tym całkowicie bezpiecznie. Daje to dużo frajdy, słysząc odliczanie sekund po którym następuje start rakiety albo to wszystko za nacisnięciem jednego przycisku (tryb manualny).

Całość sterowana jest przez mikrokontroler ATMega8 oraz 2 rejestry przesuwne, kilka tranzystorów i mosfet IRF371S wykonawczy, który przepala drut.Hardware

Timer prezentuje się następująco:

Timer do silników rakietowych
Timer do silników rakietowych

Schemat

 Schemat układu został narysowany w programie Eagle 6.4.0 i jest widoczny poniżej.

Rysunek 1 Schemat układu w programie Eagle 6.4.0

Sercem całego układu jest mikrokontroler ATmega8L, który taktowany jest wewnętrznym sygnałem 8Mhz. Mikrokontroler został zasilony przetwornicą impulsową LM2675M-5.0NOPB.

Układ projektowałem z myślą odprzęgania zasilania, tzn. dobranie elementów i rozłożenie ich na płytce PCB aby EMC było jak najniższe. Oczywiście EMC, to emisja fal elektromagnetycznych. Do tego użyłem kondensatorów ceramicznych o wartości 100nF zarówno przy przetwornicy jak i przy mikrokontrolerze przy pinach AVCC oraz AREF (gdyż nie jest wykorzystywane) oraz 2 kondensatory 330uF elektrolityczne tuż za przetwornicą. Kondensatory elektrolityczne odprzęgają zasilanie z zakresu niskich częstotliwości a kondensatory ceramiczne - z wyższych częstotliwości tętnienia zasilania. Oczywiście rezystor 10k ohm podciągnięty jest od pinu RESET do zasilania VCC równym +5V.


Płytka PCB oraz opis elementówRysunek 2 Opis elementów po stronie TOP
Rysunek 2 Opis elementów po stronie TOP


Rysunek 3 Opis elementów po stronie BOTTOM

Do pobrania: Timer-PCB.zip (kopia)


Zasilanie

Zdecydowałem się na zastosowanie przetwornicy impulsowej LM2675M-5.0NOPB. Jest ona zastosowana nad "wyrost" ponieważ wg. noty katalogowej dopuszczalny prąd na wyjściu to 1A, a cały układ nie pobiera więcej niż 300mA. Zastosowanie jej ma jednak swoje uzasadnienie, ze względu na jej sprawność oraz to, że nie grzeje się. Wcześniejszy stabilizator liniowy LM7805 niestety po krótkim czasie grzał się dosyć mocno i uznałem, że trzeba zainwestować w coś dobrego i cieszyć się zabawką dłuższą chwilą.

Wyświetlacz

Do wyświetlania czasu, użyłem wyświetlacza 7-mio segmentowego o wysokości znaku około 2 cm, który sterowany jest bezpośrednio z 2 rejestrów (po 1 rejestrze na cyfrę) 74HC595. Same rejestry są sterowane za pomocą interfejsu SPI ale o nim powiem troszkę dalej. Obie cyfry wyświetlacza są włączane za pomocą tranzystorów PNP BC807.

Wyświetlacz posiada wspólną anodę (+) i stereowany jest masą od strony rejestrów przesuwnych z ograniczeniem prądu poprzez oporniki 330 ohm. Użyte rejestry przesuwne zapewniają brak duchów na wyświetlaczu ponieważ wyposażone są w zatrzaski. Przepisują one zawartość buforu na wyjście :). Oczywiście całość nie jest multipleksowana. Każda cyfra wyświetlacza ma osobny rejestr 8śmio bitowy.

Impulsator

Impulsator (enkoder) służy do inkrementacji albo dekrementacji czasu. Możliwy jest zakres regulacji od 5 do 99 sekund gdzie 99 sekund to wejście w tryb manualny - zatem faktyczny zakres czasu wacha się od 5 do 98 sekund. Nie bez powodu minimalny czas do odpalenia jest równy 5, a jest on ze względów bezpieczeństwa. W razie omyłkowego naciśnięcia przycisku odliczania (enkodera) możliwe jest jego zatrzymanie poprzez naciśnięcie przycisku podłączonego do portu PD2 mikrokontrolera.

Przycisk enkodera służy do rozpoczęcia odliczania czasu, którego zliczenie do 0 powoduje odpalenie ładunku pirotechnicznego albo silnika etc.. (fajerwerki również) bądź też do wejścia w tryb manualny (o którym mowa była wczesniej) wtedy i tylko wtedy gdy czas będzie równy 99.

Kontrola zapalnika

Układ timera wyposażony jest również w kontrole obecności zapalnika, a realizuje to dzielnik napięcia złożony z rezystorów 12k ohm oraz 7,5k ohm który z 13V daje nam na wyjściu 5v. (13V ponieważ wiekszość akumulatorów ma około 12V z hakiem więc wziąłem pod uwagę 13V.). Całość podłączona jest do portu PC0 mikrokontrolera (ADC).

Gdy zapalnik zostanie wykryty, zostanie włączona kropka DP2 na wyświetlaczu (prawy dolny róg) który zasygnalizuje jego obecność. Port ten (ADC) i konfiguracja dzielnika napięcia umożliwia modyfikację programu do odczytywania napięcia na drucie oporowym. Ze względów bezpieczeństwa dodałem opornik 1k ohm, który ogranicza prąd docierający do uC i zabezpiecza go przed dużym prądem.

Buzzer

Buzzer jest tutaj fajnym gadżetem, który sygnalizuje akustycznie każdą sekundę oraz sam moment "odpalenia" :-)

Tranzystor MOSFET

Cała robotę rozpalania drutu oporowego pełni MOSFET IRF3711S który sterowany jest masą od strony Atmegi poprzez tranzystor PNP BC847A. Rezystory podciągające służą do wymuszenia stanu linii pomiędzy tranzystorem a MOSFET'em w taki sposób aby podczas uruchomienia układu oraz podłączonego zapalnika (co nie jest wskazane) nie było przypadkowego odpalenia ładunku - gdybyśmy byli koło niego.

Przyciski

Dodatkowo każdy przycisk posiada sprzętową eliminację drgań - jest ona zawsze pewna nie to co program :). Składa sie ona z: rezystora 330 ohm pomiędzy pinem uc a przyciskiem, w szeregu jest kondensator 100nF ceramiczny i całość tuż za opornikiem 330 ohm po stronie przycisku, podłączona przez rezystor 47k ohm do zasilania VCC +5V.

Dioda prostownicza

W układzie została użyta dioda prostownicza 1N4007 (SM4007 smd), która zabezpiecza układ przed odwrotnym podłączeniem zasilania. Należy pamiętać, że owa dioda powoduje spadek napięcia w okolicach 0.7V.

Software

Cały program został napisany w języku C (wydaje mi się włatwiejszy niż C++) w programie AVR studio 4 i przy użyciu kompilatora avr-gcc. Starałem się aby cały kod został opatrzony w niezbędne komentarze oraz niektóre elementy wpakowałem do osobnych plików nagłówkowych, tak aby ich modyfikacja była szybka bez długiego szukania fragmentu w kodzie.

Timery

W projekcie zostały użyte wszystkie timer'y tzn. Timer 16 bit, który zajmuje się odliczaniem sekundy (nie pełnej, tak naprawde to sekunda i 4 setne. - TIMER1) oraz 2 Timery 8 Bitowe. Jeden z nich zajmuje się sygnalizacją akustyczną czyli jednorazowym "beep" po sekundzie (TIMER0) a ostatni timer zajmuje się miganiem wyświetlacza w odpowiednim trybie lub z jego wyjścia (TIMER2).

Timer 16 bitowy:
 // Timer Counter 1 16bit = WGM12 - CTC for OCR1A, CS12 prescaler 256
TCCR1B = _BV(WGM12)|_BV(CS12);


Ten zapis świadczy o tym, że owy timer został użyty w trybie CTC (clear timer on compare w tym wypadku z OCR1A), a preskaler został ustawiony na 256.

Timer0:
// TIMER0 8 bit preskaler 1024 (dla buzzera)
TCCR0 = _BV(CS02)| _BV(CS00);


Jego inicjacja jest prosta, uchwyt wektora ISR(TIMER0_OVF_vect) - przepełnienie timera, powoduje uruchomienie uchwytu wektora ISR, w którym jest jakaś funkcja.

Kolejny Timer2 również jest w trybe OVF (przepełnienie) i jak w przypadku powyżej - jego przepełnienie powoduje wykonanie jakiejś funkcji.


Działanie przycisków

Pozwoliłem sobie stworzyć odpowiednio tabęlkę, która pokazuje dostępne opcje urządzenia, zarówno przed startem odliczania oraz po "starcie" - czyli naciśnięciu przycisku enkodera.

Przed uruchomieniem odliczania dostępne są opcje:

TRYB Przycisk enkodera obrót w lewo enk. obrót w prawo enk. Przycisk czerwony
automatyczny start odliczania zmniejsz czas zwieksz czas wstrzymaj odliczanie
manualny odpalenie ładunku - - powrót do trybu aut.

Po naciśnięciu przycisku enkodera i rozpoczęciu odliczania:

TRYB Przycisk enkodera obrót w lewo enk. obrót w prawo enk. Przycisk czerwony
automatyczny - - - wstrzymaj odliczanie


Fuse bits

Trzeba pamiętać również o własciwym ustawieniu Fuse bitów, a mianowicie ustawienie sygnału taktującego mikrokontroler. W tym projekcie jest to 8MHz wew. co odpowiada wartości:
 • High Fuse: 0xD9
 • Low Fuse: 0x24


sparkv2_nowy.c

Jest to główny plik (coś jak znane i lubiane main.c), który kontroluje wszystko. Posiada on zdefiniowane pliki nagłówkowe i standartowe biblioteki jak np. <avr/io.h>. Dzięki zdefiniowaniu makr (widoczne poniżej) możliwe jest szybkie zastosowanie wyrażenia BUZZER_ON; niż pisać _BV(PD7) i uniknąć przy ty błędów...

/*
 Autor: Tomasz Sikorski
 Created at: 25.02.2014

 Project: Rocket ignition Timer / Fireworks
*/

#include <avr/io.h>     // Załaduj bibliotekę input/output
#include <avr/interrupt.h> // Załaduj bibliotekę obsługi przerwań
#include <util/delay.h>  // Załaduj bibliotekę opóźnień
#include <stdbool.h>    // Załaduj bibliotekę typów logicznych (bool)
#include "enkoder.h"    // Załaduj bibliotekę zew. (do obsługi enkodera)
#include "ioinit.h"    // Załaduj bilbiotekę zew. (do ustawienia portów
              // ATMega 8)

// Definicja makr (aby łatwiej było używać częstych zmian danego
// portu. (np. włacz/wyłącz buzzer)
#define RCK_ON PORTB |= _BV(PB2)
#define RCK_OFF PORTB &= ~_BV(PB2)

#define HOT_WIRE_ON PORTB &= ~_BV(PB1)
#define HOT_WIRE_OFF PORTB |= _BV(PB1)

#define BUZZ_OFF PORTD &= ~_BV(PD7)
#define BUZZ_ON PORTD |= _BV(PD7)

#define WYS1_OFF PORTD |= _BV(PD0)
#define WYS1_ON PORTD &= ~_BV(PD0)

#define WYS2_OFF PORTD |= _BV(PD1)
#define WYS2_ON PORTD &= ~_BV(PD1)

#define FIRE_ON PORTD &= ~_BV(PD6)
#define FIRE_OFF PORTD |= _BV(PD6)

// =============================================================

bool enkoder = 1,manual=0,manual_scan=0,
   hold=1;     // tryb automatyczny włączony
uint8_t time = 5,
    time_save;   // przechowuje aktualny czas do odliczania.

//Tablica znaków wyświetlacza: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,-
uint8_t digits[11] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF};


// Procedura wysyłające dane po SPI
void SPI_send(uint8_t byte)
{
 PORTB&=~(_BV(PB2));
 SPDR=byte;
 while(!(SPSR & _BV(SPIF)));
 PORTB|=_BV(PB2);
}

// =============================================================

// Procedura wyświetlająca cyfry na wyświetlaczu
void ShowOn_LED(uint8_t val)
{
 SPDR = digits[val%10];
 while(!(SPSR & _BV(SPIF)));
 SPDR = (val>9) ? digits[((val/10)%10)]: 0xFF;
 while(!(SPSR & _BV(SPIF)));

 RCK_ON;
 RCK_OFF;
}

// =============================================================

// Procedura migająca kreskami na ekranie, mówiąca użytkownikowi
// o trybie manualnym
void manual_signal()
{
 SPI_send(0xBF);    // Wyświetl kreski na wyświetlaczu 1
 SPI_send(0xBF);    // Wyświetl kreski na wyświetlaczu 2
 for(int i=0; i<7; i++) {
  BUZZ_ON;
  WYS1_ON;
  WYS2_ON;
  _delay_ms(100);
  WYS1_OFF;
  WYS2_OFF;
  BUZZ_OFF;
  _delay_ms(100);
 }
 WYS1_ON;
 WYS2_ON;
}

// =============================================================

// Procedura powitania - wyświetlanie znaków [] na wyśw.
void hello()
{
 WYS1_ON;
 WYS2_ON;
 SPI_send(0b11110000);//]
 SPI_send(0b11000110);//[
 BUZZ_ON;
 _delay_ms(1000);
 BUZZ_OFF;
 _delay_ms(500);

}

// =============================================================


ISR(INT1_vect) // uchwyt wektora INT1
{
 TCCR2=0; // wyłącz TIMER2 do migania wyswietlaczami w trybie hold
 if(bit_is_set(PINC,0)) { // Jeśli wykryty zapalnik
  if(time!=99) {
   TCCR1B = _BV(WGM12)|_BV(CS12); //Timer Counter 1 16bit = WGM12 - CTC 
                   //for OCR1A, CS12 prescaler 256
   enkoder=0;      // zablokuj enkoder
   time_save=time;    // zapisz czas do zmiennej
  }
 }

 if(time==99) {
  // wejście w tryb manualny
  enkoder=0;
  manual=1;
  manual_scan=1;
 }
}

// =============================================================

ISR(TIMER1_COMPA_vect) // Uchwyt wektora porównania TIMER1 z OCR1A
{

 BUZZ_ON;      // Potrzebne do sygnalizacji sekundy
 TCCR0 = _BV(CS02)| _BV(CS00); // TIMER0 8 bit preskaler 1024 (dla buzzera)
 time--;      // dekrementuj czas
}

// =============================================================

ISR(TIMER0_OVF_vect) // Przepełnienie TIMER0 (BUZZER)
{
 BUZZ_OFF;      // Wyłącza BUZZER sygnalizacyjny sekunde
 TCCR0 = 0;     // Wyłącz preskaler TIMER0 8bit
}

// =============================================================

ISR(INT0_vect)      //Uchwyt wektora przycisku ABORT
{
 TCCR1B = 0;      // wyłącz odliczanie
 TCCR2 = _BV(CS20) | _BV(CS21) | _BV(
      CS22); // prescaler 1024 Timer/Counter2 = uruchom timer2
}

// =============================================================

ISR(TIMER2_OVF_vect)
{
 hold=1;       // tryb hold
}

// =============================================================

int main(void)
{

 ioinit();           // Wczytaj konfiguracje pinów
 SPCR = _BV(SPE) | _BV(MSTR) | _BV(SPI2X); // (SPE) SPI Enable, 
                      // (MSTR)Master ON, (SPI2X) fosc/2
 GICR = _BV(INT1) | _BV(INT0);  // Włącz obsługe żądań przerwań na INT0/INT1
 MCUCR = _BV(ISC11) | _BV(ISC01); // INT1 INT0 zbocze opadające

 TCNT1 = 0x00;
 OCR1A = 31250;      // Wartość do której porównuje się TIMER1 16bit
 TCCR1A = 0;

 //Set bit 6 in TIMSK to enable Timer 1 compare interrupt,
 //TIMER/Counter0 overflow enable, Timer/Counter2 overflow enable
 TIMSK = _BV(OCIE1A) | _BV(TOIE1) | _BV(TOIE2) | _BV(TOIE0); 

 hello();          // Powitanie
 sei();           // Włącz przerwania

 while(1) {

  if(bit_is_set(PINC,0)) { // Jeśli wykryty zapalnik
   HOT_WIRE_ON;      // Włącz diode na wyświetlaczu
  }
  if(bit_is_clear(PINC,0)){ // Jeśli nie wykyryto zapalnika
   HOT_WIRE_OFF;      // Zgaś diode na wyświetlaczu
  }

  if(hold==1) {       // Tryb hold
   for(int i=0; i<6; i++){
    WYS1_OFF;
    WYS2_OFF;
    _delay_ms(100);
    WYS1_ON;
    WYS2_ON;
    _delay_ms(100);
   }
   if(time<5) {     // Jesli zatrzymany czas był <5, przypisz
               // aktualny czas na 5
    time=5;
   }
   TCCR2 =0;        // Wyłącz Timer/Counter2 do migania wyświetlaczem
   enkoder=1;       // Odblokuj enkoder
   hold=0;         // Wyjdź z trybu hold
  }


  if(time==0) {       // Jeśli czas = 0, odpal.
   TCCR1B = 0;       // Wyłącz timer odliczania (timer 16 bit)
   TCCR0 = 0;       // Wyłącz timer buzzera
   ShowOn_LED(time);    // Wyświetl 0 gdy koniec odliczania

   // Wyłącz preskaler dla Timer Counter 1 16bit, wyłącz odliczanie.
   if(time_save<5) {    // Jesli nacisniety był tryb hold i wznowione
               // odliczanie, aktualny czas powrotu byłby
               // mniejszy niż 5, przypisz 5
    time_save=5;
   }
   time=time_save;  // Przypisz ustawiony ostatnio czas do kolejnego
            // odliczania
   FIRE_ON;     // Odpal ładunek
   BUZZ_ON;     // Włącz buzzer
   _delay_ms(1500);   // Czekaj 1,5 s.
   BUZZ_OFF;     // Wyłącz buzzer
   FIRE_OFF;     // Wyłącz wyjście do odpalenia
   WYS1_OFF;     // Wyłącz wyświetlacz 1
   WYS2_OFF;     // Wyłącz wyświetlacz 2
   _delay_ms(500);  // Czekaj 0,5 s.

   WYS1_ON;     // Włącz wyÂświetlacz 1
   WYS2_ON;     // Włącz wyÂświetlacz 2
   ShowOn_LED(time); // Wyświetl ostatni czas
   HOT_WIRE_OFF;   // Zgaś diode na wyświetlaczu - przepalony drut.
   
   // mignij kilka razy pokazując gotowość do pracy (odliczania)
   for(int i=0; i<7; i++) {
    BUZZ_ON;    // Włącz buzzer
    WYS1_ON;    // Włącz wyświetlacz 1
    WYS2_ON;    // Włącz wyświetlacz 2
    _delay_ms(100);   // Czekaj 0,1 s.
    WYS1_OFF;    // Wyłącz wyświetlacz 1
    WYS2_OFF;    // Wyłącz wyświetlacz 2
    BUZZ_OFF;    // Wyłącz wbuzzer
    _delay_ms(100); // Czekaj 0,1 s.
   }

   WYS1_ON;     // Włącz wyświetlacz 1
   WYS2_ON;     // Włącz wyświetlacz 2
   enkoder=1;    // odblokuj enkoder

  }

  // tryb automatyczny ================================================

  ShowOn_LED(time);    // Pokaż aktualny czas
  if(enkoder) {
   switch(Read2StepEncoder()) { // Zczytaj enkoder czy wykonany ruch

   case -1 :
    if(time<=5) {
     time=99;
    } else {
     time-=1;
    }
    time_save=time;
    break;
   case 0 :
    break;

   case 1 :
    if(time>=99) {
     time=5;
    } else {
     time+=1;
    }
    time_save=time;
    break;
   };
  }

  // tryb manualny ====================================================

  if(manual) {
   cli();      // Wyłącz przerwania
   manual_signal();   // Opóźnienie, przycisk impulsatora wciąż naciśnięty.
              // - daj czas na zwolnienie
   while(manual_scan) {

    if(bit_is_set(PINC,0)){   // Jeśli wykryty zapalnik
     HOT_WIRE_ON;        // Włącz diode na wyświetlaczu
    }
    if(bit_is_clear(PINC,0)){  // Jeśli nie wykyryto zapalnika
     HOT_WIRE_OFF;       // Zgaś diode na wyświetlaczu
    }
    while(bit_is_clear(PIND,3)){ // Jeśli naciśnięty przycisk enkodera PD3
     FIRE_ON;          // Włącz napięcie na zapalniku
     BUZZ_ON;          // Włącz buzzer
    }
    FIRE_OFF;          // Wyłącz napiecie na zapalniku
    BUZZ_OFF;          // Wyłącz buzzer

    if(bit_is_clear(PIND,2)){  // Przycisk ABORT, STOP
     enkoder=1;         // Odblokuj enkoder
     manual=0;         // Wyjdź z trybu manualnego
     manual_scan=0;       // Wyjdz z petli skanowania manualnego
     hold=1;          // Włącz tryb hold
     BUZZ_ON;          // Włącz buzzer
     _delay_ms(500);      // Czekaj 0,5 s.
     BUZZ_OFF;         // Wyłącz buzzer
     sei();           // Odblokuj przerwania
     TCCR1B = 0;        // Wyłącz profilaktycznie TIMER 16 bit
    }
   }
  }
 }
}

Do pobrania: sparkv2_nowy.c (kopia)

Oczywiście program oparty jest w dużej mierze na przerwaniach oraz TIMER'ach, które kontrolują odliczanie sekund i sygnalizacje akustyczną (Buzzer).

Tryb automatyczny jest domyślny. Zastosowanie funkcji if(argument), wykonuje przechodzenie pomiędzy trybami - automatycznym i manualnym. Naciśnięcie przycisku powoduje zmiane argumentu w funkcji if() co powoduje wyjście z niej i przejście do kolejnej. Wewnątrz funkcji if() zastosowałem pętlę while(), która w nagłówku posiada np. manual=1 (typ boolean) i gwarantuje mi jej wykonywanie dopóki nie zajdzie potrzeba np. wyjścia z tego trybu. Następuje to np. poprzez wpisanie do argumentu manual wartości 0, która powoduje przerwanie funkcji while.

enkoder.h

W tym pliku nagłówkowym zawarłem tylko i wyłącznie obsługę enkodera. Przechowuje ona i definuje niezbędne zmienne, do określania kierunku obrotu enkodera. Jest to gotowe rozwiązanie z ksiażki T. Francuz'a i uważam, że nie ma sensu wywarzania otwartych drzwi. Jest to znakomicie opisane w jego książce co serdecznie polecam.

int8_t enc_delta;
void ReadEncoder()
{
 static int8_t last;
 int8_t newpos, diff;

 newpos=0;
 if((PIND & _BV(PD4))==0) {
  newpos=3;
 }
 if((PIND & _BV(PD5))==0) {
  newpos ^=1;
 }
 diff=last-newpos;
 if(diff & 1) {
  last=newpos;
  enc_delta +=(diff & 2)-1;
 }

}

int8_t Read2StepEncoder()
{
 ReadEncoder();
 int8_t val=enc_delta;
 enc_delta=val & 1;
 return val >> 1;
}

Do pobrania: enkoder.h (kopia)


ioinit.h

Niniejszy plik nagłówkowy posiada inicjację portów I/O mikrokontrolera. Definiuje ona kierunek portów (wejście/wyjście) oraz czy ma zostać zastosowany Pull-up na danym porcie czy nie.
_BV(port); oznacza wpisanie logicznej "1" i powoduje odpowiedniu w rejestrze DDRx (gdzie x to literka portu, np.D) jako wejście, a w rejestrze PORTx jako Pull-up.

void ioinit()
{
 PORTB = _BV(PB1); // Pull-up dioda na wysw.
 PORTC = 0b100000; 
 PORTD = 0b01111111; 

 DDRB = _BV(PB1) | _BV(PB2) | _BV(PB3) | _BV(PB5);
 DDRC = 0x00;
 DDRD = 0b11000011;
}

Do pobrania: ioinit.h (kopia)


spi.h

Niniejszy plik nagłówkowy zawiera funkcje do obsługi komunikacji przez interfejs SPI, wykorzystywanej do sterowania rejestrów 74HC595.

static inline void SPI_SET_SS()
{
 PORTB|=(1<<PB2);
}

static inline void SPI_RESET_SS()
{
 PORTB&=~(1<<PB2); // SS -> PB2
}

void SPI_master_init()
{
 SPI_SET_SS();

 // (SPE) SPI Enable, (MSTR)Master ON, (SPI2X) fosc/2
 SPCR = _BV(SPE) | _BV(MSTR) | _BV(SPI2X); 
 SPSR; 
 SPDR;  // skasuj flage SPIF
 SPDR=0; // bufor SPI = 0;
}

void SPI_send(uint8_t byte)
{
 PORTB&=~(_BV(PB2));
 SPDR=byte;
 while(!(SPSR & _BV(SPIF))); 
 PORTB|=_BV(PB2);
}

Do pobrania

Do pobrania komplet plików:

Literatura

 1. Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji - Tomasz Francuz, Helion 2011
 2. Forum elektroda.pl

Oceń artykuł.
Wasze opinie są dla nas ważne, gdyż pozwalają dopracować poszczególne artykuły.
Pozdrawiamy, Autorzy
Ten artykuł oceniam na:

6 komentarzy:

 1. Dużo z tym pracy

  OdpowiedzUsuń
 2. Fajny pomysł - mam tylko pytanie - z jakiego materiału jest drut rozpalający? I jakie napięcie do niego dociera? 5V?

  OdpowiedzUsuń
 3. W jakim programie został narysowany schemat, w kicadzie?
  Czy są gotowe układy ( multipleksery ), które dzielą sygnał z większą precyzją niż narzuca mi to dany układ scalony?pozdro

  OdpowiedzUsuń
 4. W opisie jest błąd bo jest napisane ,że został użyty tranzystor PNP BC847A ale w schemacie jest tak jak i w nocie katalogowej jest on typu NPN

  OdpowiedzUsuń
 5. Jeszcze chciałbym się zapytać czy tranzystor BC847A mógłbym zastąpić BC337? a także czy mógłbym użyć 2 tranzystorów MOSFET tak aby jednym podłączać akumulator do kondensatorów na czas ładowania a następnie go odcinać a drugim rozpalać drut?

  OdpowiedzUsuń
 6. schemat narysowany został w Cadsoft Eagle 6.1
  Błąd może być, zatem jest to NPN. - mój błąd.

  Myślę, że można użyc 2 mosfetów. Mój projekt bezpośrednia ziera akumulator, nie wiem jak z kondensatorami. Chętnie poznam twój pomysł.

  OdpowiedzUsuń

Działy
Działy dodatkowe
Inne
O blogu
Dzisiaj
--> za darmo!!! <--
1. USBasp
2. microBOARD M8


Napisz artykuł
--> i wygraj nagrodę. <--


Co nowego na blogu?
Śledź naszego Facebook-aCo nowego na blogu?
Śledź nas na Google+

/* 20140911 Wyłączona prawa kolumna */
 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • :
 • 00

  minut

 • :
 • 00

  sekund

Nie czekaj do ostatniego dnia!
Jakość opisu projektu także jest istotna (pkt 9.2 regulaminu).

Sponsorzy:

Zapamiętaj ten artykuł w moim prywatnym spisie treści.