Mikrokontrolery - Jak zacząć?

... czyli zbiór praktycznej wiedzy dot. mikrokontrolerów.

czwartek, 10 lutego 2011

Kurs języka C: Operatory logiczne


Autor: Dondu

Kurs języka C: Spis treści

Operatory logiczne działają jak operatory bitowe, ale dotyczą wartości logicznej argumentów. Innymi słowy służą do porównywania, a nie wykonywania operacji.


SymbolZnaczeniePrzykład
||Alternatywaa || b
&&Koniunkcjaa && b
!Negacja!a


Operatory logiczne przetwarzane są od lewej do prawej 

To bardzo istotna właściwość operatorów logicznych. Brak świadomości tej właściwości może w pewnych sytuacjach prowadzić do nieprawidłowego działania programu. Szczegóły w opisach poszczególnych operatorów logicznych poniżej.
Operator alternatywy: ||


Zapis operatora:
lewy || prawy

Operator alternatywy (inaczej OR) przyjmuje wartości:
 • 0 - gdy po obu stronach operatora wartość logiczna jest równa zero
 • 1 - gdy co najmniej jedna ze stron operatora jest różna od zero.
Innymi słowy wystarczy, że jeden z argumentów występujących po lewej lub prawej stronie operatora będzie miał wartość różną od zera, to wynikiem operatora będzie jedynka.


Zobacz przykład i eksperymentuj z nimi w kompilatorze CManiak zmieniając wartość zmiennej a.

Przykład 1 (w kompilatorze)
 int a=5;  //definicja zmiennej

 //przykładowe przypadki 
 printf("%d \n", a>3 || a<10 ); //a spełnia oba warunki
 printf("%d \n", a<3 || a<10 ); //a spełnia prawy warunek
 printf("%d \n", a>3 || a>10 ); //a spełnia lewy warunek
 printf("%d \n", a<3 || a>10 ); //a nie spełnia żadnego warunku


Operator ten przetwarzany jest od lewej do prawej. Jeżeli lewy argument będzie różny od zera, to sprawdzanie jest zatrzymywane, a wynikiem operatora || będzie jeden. 

Takie podejście przyspiesza działanie programu, eliminując sprawdzanie prawego argumentu, który i tak już nie będzie miał wpływu na wynik całego warunku.

UWAGA!
Z tym związane jest pewne niebezpieczeństwo dla początkujących. W przypadku gdy częścią warunku jest funkcja lub działanie arytmetyczne np. ++ lub --, to nie zostanie zrealizowane .


Przykład 2 (w kompilatorze)
 int a=5;   //definicja zmiennej
 
 printf("na początku a=%d \n", a);
 
 //a spełnia lewy warunek, więc prawy nie jest badany,
 //stąd nie zostanie wykonana dekrementacja --a
 printf("a>3 || --a<2  wynik=%d \n", a>3 || --a<2 );
 
 printf("na końcu a=%d", a);

Sprawdź co się stanie, gdy zmienną a ustawisz na wartość, która nie będzie spełniać lewej strony warunku, czyli np. a=1 i skompiluj przykład w kompilatorze CManiak. Zauważysz wtedy, że prawy warunek będzie analizowany, co stwierdzisz na podstawie wykonania dekrementacji --a.


Podobnie gdy np. prawym argumentem jest funkcja. Trzeba być świadomym, że może nie zostać wykonana, jeżeli lewy argument będzie różny od zera.

Przykład 3 (w kompilatorze)
int podaj_ilosc(){
 printf("byłem w funkcji podaj_ilosc() \n");
 return 2;  //zwracamy jakąś wartość
}

int main(void)
{
 int a=5;   //definicja zmiennej
 
 //a spełnia lewy warunek, więc prawy nie jest badany
 //stąd funkcja podaj_ilosc() nie zostanie wykonana 
 printf("a>3 || podaj_ilosc()<2  wynik=%d", a>3 || podaj_ilosc()<2 );
 
 return 0; //zakończ wykonywanie programu
} 
Sprawdź co się stanie, jeżeli zmienną a ustawisz na wartość, która nie będzie spełniać lewej strony warunku, czyli np. a=1 i skompiluj przykład w kompilatorze CManiak. Zauważysz wtedy, że prawy warunek będzie analizowany, co stwierdzisz na podstawie napisu: Byłem w funkcji podaj_ilosc()
Operator koniunkcji: &&


Zapis operatora:
lewy && prawy

Operator koniunkcji (inaczej AND) przyjmuje wartości:
 • 0 - gdy co najmniej po jednej stronie operatora wartość logiczna jest równa zero,
 • 1 - gdy po obu stronach operatora wartość logiczna jest różna od zera.
Innymi słowy wystarczy, że jeden z argumentów występujących po lewej lub prawej stronie operatora będzie miał wartość równą zero, to wynikiem operatora będzie zero.


Zobacz przykład i eksperymentuj z nimi w kompilatorze CManiak zmieniając wartość zmiennej a.

Przykład 4 (w kompilatorze)
 int a=5;  //definicja zmiennej

 //cztery możliwe przypadki 
 printf("%d \n", a>3 && a<10 ); //a spełnia oba warunki
 printf("%d \n", a<3 && a<10 ); //a nie spełnia lewego warunku
 printf("%d \n", a>3 && a>10 ); //a nie spełnia prawego warunku
 printf("%d \n", a<3 && a>10 ); //a nie spełnia żadnego warunku 


Operator ten przetwarzany jest od lewej do prawej. Jeżeli lewy argument będzie równy zero, to sprawdzanie jest zatrzymywane, a wynikiem operatora && będzie zero. 

Takie podejście przyspiesza działanie programu, eliminując sprawdzanie prawego argumentu, który i tak już nie będzie miał wpływu na wynik całego warunku.

UWAGA!
Z tym związane jest pewne niebezpieczeństwo dla początkujących. W przypadku gdy częścią warunku jest funkcja lub działanie arytmetyczne np. ++ lub --, to nie zostanie zrealizowane.


Przykład 5 (w kompilatorze)
 int a=1;   //definicja zmiennej
 
 printf("na początku a=%d \n", a);
 
 //a nie spełnia lewego warunku, więc prawy nie jest badany,
 //stąd nie zostanie wykonana dekrementacja --a
 printf("a>3 && --a<2  wynik=%d \n", a>3 && --a<2 );
 
 printf("na końcu a=%d", a);

Sprawdź co się stanie, jeżeli zmienną a ustawisz na wartość, która będzie spełniać lewą stronę warunku, czyli np. a=5 i skompiluj przykład w kompilatorze CManiak. Zauważysz wtedy, że prawy warunek będzie analizowany, co stwierdzisz na podstawie wykonania dekrementacji --a.


Podobnie gdy np. prawym argumentem jest funkcja. Trzeba być świadomym, że może nie zostać wykonana, jeżeli lewy argument będzie różny od zera.

Przykład 6 (w kompilatorze)
int podaj_ilosc(){
 printf("byłem w funkcji podaj_ilosc() \n");
 return 2;  //zwracamy jakąś wartość
}

int main(void)
{
 int a=1;   //definicja zmiennej
 
 //a nie spełnia lewego warunku, więc prawy nie jest badany
 //stąd funkcja podaj_ilosc() nie zostanie wykonana 
 printf("a>3 && podaj_ilosc()<2  wynik=%d", a>3 && podaj_ilosc()<2 );
 
 return 0; //zakończ wykonywanie programu
} 
Sprawdź co się stanie, jeżeli zmienną a ustawisz na wartość, która będzie spełniać lewą stronę warunku, czyli np. a=5 i skompiluj przykład w kompilatorze CManiak. Zauważysz wtedy, że prawy warunek będzie analizowany, co stwierdzisz na podstawie napisu: Byłem w funkcji podaj_ilosc()
Operator negacji: !


Zapis operatora:
!warunek

Operator negacji (inaczej NOT) przyjmuje wartości:
 • 0 - gdy warunek jest różny od zera,
 • 1 - gdy warunek jest równy zero.

Innymi słowy zmienia stan warunku na przeciwny.

Przykład 7 (w kompilatorze)
 int a=5;  //definicja zmiennej
 
 //a spełnia warunek
 printf("a>3  wynik bez negacji = %d \n", a>3 );
 printf("!(a>3)  wynik zanegowany = %d \n", !(a>3) );

Spróbuj zmienić zmienną a na wartość 1 i sprawdź działanie programu w kompilatorze CManiak.


Kurs języka C: Spis treści
21
Oceń artykuł.
Wasze opinie są dla nas ważne, gdyż pozwalają dopracować poszczególne artykuły.
Pozdrawiamy, Autorzy
Ten artykuł oceniam na:

1 komentarz:

 1. W przypadku koniunkcji błędne jest zdanie:
  "Podobnie gdy np. prawym argumentem jest funkcja. Trzeba być świadomym, że może nie zostać wykonana, jeżeli lewy argument będzie różny od zera."
  Powinno być: "jeżeli lewy argument będzie równy zero".
  Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń

Działy
Działy dodatkowe
Inne
O blogu
Dzisiaj
--> za darmo!!! <--
1. USBasp
2. microBOARD M8


Napisz artykuł
--> i wygraj nagrodę. <--


Co nowego na blogu?
Śledź naszego Facebook-aCo nowego na blogu?
Śledź nas na Google+

/* 20140911 Wyłączona prawa kolumna */
 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • :
 • 00

  minut

 • :
 • 00

  sekund

Nie czekaj do ostatniego dnia!
Jakość opisu projektu także jest istotna (pkt 9.2 regulaminu).

Sponsorzy:

Zapamiętaj ten artykuł w moim prywatnym spisie treści.